Storingen

14 april 2022 – 11:10
Mail verzenden
Momenteel kunt u problemen ervaren met het verzenden van emails. 
Dit wordt z.s.m. opgelost.

15 maart 2021 – 11:34
Email melding: Serveridentiteit niet gecontroleerd
Oplossing: Klik op verbind / ja / details – vertrouw
start dan uw email client / programma opnieuw op.

Mocht dat niet kunnen, ga dan naar Instelllingen van uw telefoon, dan naar email.
klik op uw account en wijzig de inkomende en uitgaande email server naar: mail.zxcs.nl
start dan uw email client / programma opnieuw op.